Pa en Ma

Vleuten - De Meern zelfstandig


Vleuten - De Meern is door de gemeente Utrecht geannexeerd. Op 8 november 2000 worden er daarom gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Onderstaand stuk zonden we naar het lokale "Weekkrant De Brug". Het stuk werd op 18 oktober 2000 geplaatst.

Gemeenteraadsverkiezingen: stemmen ja!, maar op wie?

Altijd heb ik het democratische recht om te gaan stemmen opgevat als een plicht om te gaan stemmen. Maar nu zou ik niet weten wie ik mijn stem moet geven.

  • We weten dat de gemeente Vleuten – De Meern, geheel tegen de wil van 98% van de inwoners, door de stad Utrecht geannexeerd wordt.
  • We weten ook dat de goede argumenten van Vleuten - De Meern tegen deze annexatie als niet ter zake onder de mat zijn geveegd.
  • We weten ook dat de annexatie alleen gebaseerd is op onderlinge verdeling van politieke “onder-onsjes” waarbij de belangen en wensen van de inwoners van Vleuten – De Meern niet eens serieus aangehoord werden.
  • We weten ook dat Vleuten – De Meern door de stad en de provincie Utrecht is opgeofferd aan het niet-doorgaan van de gemeentelijke herindeling op de Utrechtse Heuvelrug.
  • We weten ook dat Vleuten –De Meern aan de stad Utrecht is weggegeven als ze daar maar stopten met hun gezeur over een Stadsprovincie.
  • We weten ook dat de burgemeester van Utrecht, de gemeenteraad van Utrecht, de Commissaris van de Koningin in Utrecht, de Provinciale Staten van Utrecht, de Tweede Kamer en uiteindelijk ook het Paarse Pluche uit de Eerste Kamer zich toen ook geen fluit van de mening van de bevolking van Vleuten – De Meern hebben aangetrokken; 98% sprak zich uit tegen annexatie.
  • We weten ook dat de mensen uit bijvoorbeeld Tolsteeg, Overvecht, Abstede of Tuindorp het geen zier kan schelen of Vleuten – De Meern nu wel of niet geannexeerd wordt en we weten ook dat de inwoners van Vleuten – De Meern zich door de hele gang van zaken enorm geminacht voelen.
  • We weten ook dat Vleuten – De Meern 700 ha aan de stad Utrecht heeft afgestaan, zijnde ruim voldoende voor de bouwbehoefte van de stad Utrecht, met de belofte van de stad en de provincie dat annexatie van de gemeente Vleuten – De Meern voorlopig (10 – 15 jaar) niet meer ter sprake zou komen. Deze toezegging is later lacherig terzijde geschoven.

De politieke partijen moeten ons maar eens uitleggen waarom wij gemeentelijk en provinciaal nog op een lijst zouden moeten stemmen met kandidaten op die lijst die aan al het bovenstaande hebben meegewerkt. Nu de buit binnen is zijn de politieke partijen poeslief en aardig naar de inwoners van Vleuten – De Meern, want nu tellen onze stemmen ineens wel mee! Verkiesbare plaatsen, bestuursfuncties, wijkservicecentrum: alles kan nu. Ze hadden ons ons eigen servicecentrum in de vorm van ons eigen Gemeentehuis moeten laten! Op wie moet je nu stemmen om duidelijke te maken dat je een afkeer hebt van het geregisseerde spelletje?

Van het CDA en de PvdA hadden we op z’n minst mogen verwachten dat zij zich wat aan hun kiezers gelegen laten liggen. Nee dus voor Vleuten - De Meern. De VVD heeft het liberale beginsel eer aangedaan door alleen de eigen mening hoog te achten. D'66 heeft toen, alsof er geen problemen waren, zich uitgesloofd om haar “Kroonjuwelen” binnen te halen. Vleuten - De Meern heeft kennelijk nog niet eens de waarde van een “Kroonsteentje”! Leefbaar Utrecht vind ik geen alternatief omdat optreden, taalgebruik en prestaties in de Gemeenteraad van Utrecht niet uitnodigen om LU te stemmen. Ik kan mij voorstellen dat Klein Rechts, Groen Links en B&G door anderen wel als een alternatief wordt gezien.

Massaal niet stemmen is ook geen alternatief. De politici jammeren dan plichtmatig over de lage opkomst, maar verder hebben ze daar ook geen pijn aan, want de zetels worden toch wel verdeeld en onze stem is toch maar één dag van belang, zo leert ons het van de kaart vegen van Vleuten - De Meern.

Wie het weet mag het zeggen! Stemmen ja!, maar op wie?

 

K.H. van de Wetering.